Pissouri Residents Association Welcomes You.

Welcome to the website of Pissouri Residents Association

 

  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

PISSOURI RESIDENTS ASSOCIATION

 

www.pra1911.com

 

PISSOURI RESIDENTS ASSOCIATION

The Association was formed in May 2006 (first AGM October 2006) with the aim of bringing together all residents of Pissouri (both Ex-Patriot and Cypriot), in order to help each other with exchange of information, co-operation, support and a forum for discussion of matters pertaining to the village.

We work in conjunction with the Village Council and Authorities to assist wherever possible in the effective and efficient running of the Village and its affairs.

We encourage all residents to register and vote in the Village Elections and provide practical help and information on the registration and voting process.

We are a totally apolitical Association, very much focused on the Village of Pissouri and the surrounding environment for the benefit of all residents.

We also support and assist with many of the Village activities.

We have established and run a Medical Support service unique in Cyprus. We have established a voluntary team of trained first aiders, who will respond to a medical emergency anywhere within the village, to help residents, visitors and tourists when needed. We also have an emergency private ambulance service available to members of the PRA Plus scheme, at very reasonable cost.

Acting together we can be a positive force within OUR village!!

For more information;-

www.pra1911.com

Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Or visit the 1911 Club in the village

 

  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

PISSOURI RESIDENTS ASSOCIATION

 

www.pra1911.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε τον Μάιο του 2006 (η 1η Ετήσια Γενική Συνέλευση έγινε τον Οκτώβριο, 2006), με στόχο να φέρει σε επαφή όλους τους κατοίκους Πισσουρίου (Κύπριους αλλά και άλλων εθνικοτήτων) προκειμένου να βοηθήσει ο ένας τον άλλον με την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία, την υποστήριξη και τη δημιουργία φόρουμ για τη συζήτηση των θεμάτων που αφορούν το χωριό.

Δουλεύουμε σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου και άλλες Αρχές για να βοηθήσουμε με όσο πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την λειτουργία της Κοινότητας και των θεμάτων που εγείρονται.

Ενθαρρύνουμε όλους τους κατοίκους να εγγραφούν και να ψηφίζουν στις τοπικές Κοινοτικές εκλογές και παρέχουμε πρακτική βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και ψηφοφορίας.

Είμαστε ένας Σύνδεσμος άνευ πολιτικών πεποιθήσεων ή/και σκοπιμοτήτων που καταπιάνεται και επικεντρώνεται με το Πισσούρι και το άμεσο του περιβάλλον προς όφελος όλων των κατοίκων.

Επίσης στηρίζουμε και βοηθούμε σε πολλές δραστηριότητες που γίνονται στην Κοινότητα.

Έχουμε δημιουργήσει και διαχειριζόμαστε μια ιατρική υπηρεσία υποστήριξης η οποία είναι μοναδική στη Κύπρο. Δημιουργήσαμε μια εθελοντική ομάδα εκπαιδευμένων ‘πρώτων βοηθών’, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε επείγουσα ιατρική κατάσταση οπουδήποτε στην Κοινότητα μας για να βοηθήσει τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους τουρίστες, όταν χρειάζεται. Έχουμε επίσης ειδική συνεργασία με ιδιωτική υπηρεσία ασθενοφόρων έκτακτης ανάγκης στη διάθεση των μελών του συνδρομητικού πακέτου ‘PRA Plus’ σε χαμηλό κόστος.

Ενεργώντας από κοινού μπορούμε να είμαστε μια θετική δύναμη στο χωριό ΜΑΣ !!

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.pra1911.com   -   Ηλ. Ταχυρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ή επισκεφθείτε μας στο Σωματείο ‘1911’ στο κέντρο του χωριού

DENTAL DISCOUNT FOR PRA MEMBERS

 

 

Dr Nitsa Symeou would like to inform you that SYMEOU DENTAL CARE in Paphos has expanded with Drs Marina and Georgina.

 

We are a patient focused practice and always take good care of our clients.

This practice has been long-established, we are a friendly team aiming to provide the best dental care possible in relaxed surroundings. We meet the demands of modern dentistry and the practice is well equipped with modern diagnostic equipment – digital radiography, intra oral camera and modern root canal systems.

We provide advanced cosmetic dental treatments such as minimal invasive aesthetics, veneers, bridges, crowns, implants and tooth whitening, general dental treatments - fillings, dentures, scale and polish. We always use high quality dental materials.

Facial aesthetic treatments, Botox and dermal fillers are performed by Dr Nitsa Symeou who has trained in the UK and Germany.

We as a team are dedicated to provide our patients with dental service of excellence.

PISSOURI RESIDENTS WILL RECEIVE A 10% DISCOUNT ON ALL OF THE ABOVEMENTIONED TREATMENTS ON PRODUCTION OF THEIR PRA MEMBERSHIP CARD.

THE 10% DISCOUNT APPLIES ON THE REGULAR PRICE LIST

THE SYMEOU DENTAL CARE TEAM

www.paphos-dentists.com

 

Mark Bayliss ProDec

Mark Bayliss Painter and Decorator.
Internal, External
Free Estimates.
25 Years Experience
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
99934069
Registered and legal in Cyprus.
 
Displaying IMG_1965.jpeg